Predstavljanje knjige Vilima Karlovića: “Preživio sam Vukovar i Ovčaru”

UHBDR KASTAV organizirao je  u nedjelju, 25.11.2018, godine, sa početkom u 12,00 sati- u Župnom dvoru Kastav predstavljanje knjige Vilima Karlovića : “ PREŽIVIO SAM VUKOVAR I OVČARU”.