BRIGADNI GENERAL FRANO PRIMORAC

U skladu sa Zakonom  o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama RH, članak 89. osobe kojima je do 31. prosinca 2003. prestala djelatna vojna služba, a koje su na dan prestanka službe bile u činu djelatnog stožernog brigadira, danom stupanja na snagu ovoga Zakona prevedene su u čin brigadnog generala.

Stožerni brigadir Frano Primorac je ovim izmjenama Zakona o službi u OS RH promaknut u čin brigadnog generala. Frano Primorac rođen je 1951. godine u Širokom brijegu, BiH, I vojnik je od karijere. Poslije završene gimnazije u Mostaru diplomira na Vojnoj akademiji KoV – smjer oklopništvo u Beogradu 1976.godine a 1989. godine uspješno polaže majorski ispit.

Već početkom 1991.godine stavlja se na raspolaganje tadašnjem ministru obrane RH Martinu Špegelju a JNA napušta kad se za to steknu uvjeti, sredinom 1991.godine I ubrzo biva postavljen za zapovjednika “A” bojne 111.brigade HV, jedne od prvih profesionanih postrojbi HV.

Tijekom Domovinskog rata I poslije njega obnaša niz visokih zapovjednih dužnosti: zapovjednik 111.br HV, načelnik stožera ZP Gospić, Zamjenik zapovjednika ZP Gospić I neko vrijeme obnašatelj dužnosti zapovjednika ZP Gospić. Na generalskoj dužnosti proveo je punih 10 godina, od 02.03.1993. godine kad je postavljen za načelnika stožera ZP Gospić pa do umirovljenja 31.07. 2003. godine.

Ovim promaknućem je pored ispravljanja nepravde prema BG Primorcu učinjena I čast svim braniteljima PGŽ koji su sudjelovali u Domovinskom ratu pod njegovim izravnim ili neizravnim zapovjedništvom.